Gwarancja i serwis

Produkujemy wysoko sprawne i bardzo dobre jakościowo rozwiązania zapewniające wysoki komfort cieplny w obiektach wielkokubaturowych. Nasze produkty objęte są gwarancją poprawnego wykonania i funkcjonowania. Czas trwania gwarancji określają Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie. Odbiorcą naszych urządzeń jest również wojsko co świadczy o jakości i solidności proponowanych rozwiązań.

Firma ISYS jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonym osobom trzecim. Wysokość sumy gwarancyjnej – 10.000.000 PLN.

Naszym Klientom zapewniamy serwis nastawiony na zapewnienie najwyższego poziomu obsługi, świadczenia niestandardowe, konsultacje telefoniczne oraz sprawnie działającą sieć serwisów autoryzowanych. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuje zasięgiem cały kraj.

Szczegóły
gwarancji

Standardowy Gazowy Moduł Grzewczy IS objęty jest świadczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji przez 24 miesiące od daty skutecznego uruchomienia i przekazania do eksploatacji jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem otrzymania świadczeń gwarancyjnych jest przeprowadzanie rozruchu oraz corocznych przeglądów okresowych realizowanych przez serwis producenta.

Kontakt z serwisem:

ISYS Serwis Bartosz Ciba,
Raków 33A,
55-093 Kiełczów

+48 508 342 109

ISYS sp. z o.o. Raków 26 55-093 Kiełczów

+48 71 396 74 54

ISYS Serwis Bartosz Ciba,
Raków 33A,
55-093 Kiełczów

+48 508 342 109

ISYS sp. z o.o. Raków 26 55-093 Kiełczów

+48 71 396 74 54

Skorzystaj z naszego narzędzia doboru

MODUŁU GRZEWCZEGO